GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Mỹ Thành - Hòa Thắng - Phú Hòa - Phú Yên

Email:  nguyenthebao.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn

Điện thoại: 02576515751

 

1/ Tên đơn vị: TRƯỜNG THCS NGUYỄN THẾ BẢO

 2/ Số điện thoại: 02576515751

3/ Logo của đơn vị: * Tên bài hát: Hành khúc Nguyễn Thế Bảo, nhạc sĩ: Tuấn Lê.

4/ Năm thành lập của đơn vị: 8/1999 

5/ Họ tên lãnh đạo đơn vị: - Hiệu trưởng: Nguyễn Thành Nhơn, ĐHSP, CNQLGD, ĐT: 0906375652. - P. Hiệu trưởng: Nguyễn Tự Thế, ĐHSP. ĐT: