BCH Đoàn xâ Hòa Thắng tổ chức đêm Vui hội trăng rằm